جامعه نابينايان شهرستان کرج

شما متولد چه ماهی هستيد؟


ماه آذر

شخصیت کلی متولدین آذر
خصوصیت مردان متولد آذر
خصوصیت زنان متولد آذر
چگونه یک متولد آذر می تواند در زندگی عاطفی خود به شادی دست یابد
چگونه می توانید یک زن متولد آذر را جلب کرده و خشنود سازید
چگونه می توانید یک مرد متولد آذر را جلب کرده و خشنود سازید
چگونه می توانید با یک زن متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید
چگونه می توانید با یک مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید
متولدین آذر و مسایل عاطفی
در مورد زن متولد آذر از کارهای زیر اجتناب کنید
در مورد مرد متولد آذر از کارهای زیر اجتناب کنید


چگونه می توانید با یک مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید

6شما به شوهر آذرماهی خود افتخار خواهیدکرد ودرعین حال درمورد اونگرانی هایی خواهید داشت اوفوق العاده محبوب است شخصی است دوست داشتنی که سایر زنان نیز به دور او جمع می شوند بسیاری از مردم درجستجوی مصاحبت با او هستند دوستان بیشماری دارد وبا این محبوبیت خود خیلی طبیعی برخورد می کند . طبیعت او جذار با کشش و روشنفکرانه است او شاگرد بزرگ طبیعت بشری است وواقعامردم رادوست دارد اما شما باید این مطلب رابدانید که درازدواج بایستی تحت کنترل باشد همانگونه که یک اسب سرکش محتاج افسار است ممکن است پس از ازدواج نیز محبوبیت دوران تجرد خود را فراموش نکند او میل دارد مقدار زیادی از وقتش را همچنان با دوستان نزدیک دوران تجرد خود بگذراند شما بایستی این قسمت از طبیعت او را درک کرده وسعی کنید صبور باشید هر چند ممکن است برایتان خیلی سخت باشد این در ذات وطبیعت اوست که مشتاق دوست داشته شدن ومحبوب بودن است برای حفظ علاقه او بایستی اورابطرزی افراطی دوست داشته وبه او محبت کنید خیلی زیاد با او اینطرف وآنطرف بروید . سعی کنید با دوستانش آشنا شوید وبه آنها علاقه نشان بدهید تا آنجا که می توانید برایش یک رفاه کامل فراهم آورید دراینصورت او متوجه می شود که در ازای کنار گذاردن آزادی زمان تجردش واقعا" چیز بهتری نصیبش شده است همیشه پیپ روزنامه ودمپایی هایش راحاضر وآماده دم دستش بگذارید برایش غذای خوب بپزید وبالا تر از همه محیط خانه را مطبوع وآرام بسازید به طور مداوم دوستهایش رابرای بازی بریج سایر سرگرمیها شام ومصاحبت دعوت کنید اگر شما همه اینها را با مهارت اداره کنید زندگی او بر محور خانه می چرخد ولی اگر برای لحظه ای فراموش کنید که گوش به زنگ باشید او این آمادگی راخواهد داشت که به جستجوی زندگی آزادی که قبل از ازدواج می شناخت بپردازد
هیچ نشانه ای از حسادت از خود بروز ندهید گرچه او به طور مکرر این احساس را در شما بر می انگیزد درواقع دلرباییهای کوچک او معمولا بدون خطر است اوفقط دلش می خواهد به خود این اطمینان دوباره را بدهد که هنوز نزد دیگران محبوبیت دارد او مستعد این است که نسبت به یک نفر علاقه قوی وشدیدی داشته باشد وگرچه ازدواج به تنهایی دراین مورد یک تضمین کافی نیست ولی روابط نزدیکی که ازدواج معمولا بوجود می آورد این شانس رابه شما می دهد که آن یک نفر خودتان باشید دراو این آمادگی هست که به دلیل شیفتگی ازدواج کند اینجا دیگر وظیفه شماست که این احساس رابه یک عشق پردوام تبدیل کنید . او موجودی عمیقا صادق است ودرجستجوی طلاق وجدایی نیست مگر اینکه شرایط غیر قابل تحمل گردد . درکارهای شغلی اش احتیاج به تشویق دارد . تملق روی پیشرفت او خیلی اثردارد بایستی احساس کند که استعداد های او واقعا" بهتراز دیگران است او عاشق بچه ها وحیوانات خانگی است وبایستی حداقل دو بچه داشته باشد اگر شما به اندازه کافی مهارت وزرنگی دارید که او رابه طور مناسبی اداره کنید زندگی شما با هم به طور حسادت برانگیزی مطبوع ودوست داشتنی خواهد بود .

صفحه نخست
اخبار کرج
شهروندان و مسوولين
فروشگاه اينترنتی

 
راهنمای ۱۱۸
118 استان تهران
تلفن‌های ضروری
اطلاعات اصناف

معرفی شرکت شما
 

اطلاعات شهری
تاريخچه کرج
گردشگاه‌های طبيعی
مکانهای تاريخی
پيش بينی آب و هوای کرج
برنامه سينماها
نقشه حرکت مترو
زمان حرکت مترو از کرج
زمان حرکت مترو از گلشهر
گالری عکس
 
تفريحی
پخش زنده تلويزيونهای ايران
فال حافظ
طالع بينی

تماس با ما
نظر خواهی

 
  کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شبکه اطلاعات شهری کرج ميباشد.
برداشت مطلب با ذکر منبع و لينک به وب سايت بلامانع است.
با حمايت شبکه اينترنت پرديس.