جامعه نابينايان شهرستان کرج

شما متولد چه ماهی هستيد؟


ماه آذر

شخصیت کلی متولدین آذر
خصوصیت مردان متولد آذر
خصوصیت زنان متولد آذر
چگونه یک متولد آذر می تواند در زندگی عاطفی خود به شادی دست یابد
چگونه می توانید یک زن متولد آذر را جلب کرده و خشنود سازید
چگونه می توانید یک مرد متولد آذر را جلب کرده و خشنود سازید
چگونه می توانید با یک زن متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید
چگونه می توانید با یک مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید
متولدین آذر و مسایل عاطفی
در مورد زن متولد آذر از کارهای زیر اجتناب کنید
در مورد مرد متولد آذر از کارهای زیر اجتناب کنید


چگونه می توانید با یک زن متولد آذر ازدواج سعادتمندی داشته باشید

5بدون تردید شما به جذ ابیت وهوش زن آذر ماهی خود افتخار می کنید ولی درمورد سایر صفا بخصوص او نمی توانید کاملا مطمئن باشید پس از سپری شدن دوران ماه عسل یعنی زمانی که هر نوع خواسته شما حکم قانون راداشت او شروع به نشان دادن صفاتی مانند عزم وسلطه جویی می کند که ممکن است دراوایل کار شما را شوکه کرده وبه تعجب اندازد .بگذارید این موضوع راتجزیه وتحلیل کنیم ژوپیتر سیاره هدایت کنند ه او حاکم برکسب وکار وخانه است ترکیبی از این دو دراو یک تمایل قوی ایجاد می کند که زمام مسایل مالی خانواده رابدست بگیرد او می خواهد مخارج خانه را دردست گرفته وبورجه خانواده را کنترل کند وحتی از شما انتظار دارد درآمد خودتان رادراختیار او قرار دهید و خودتان به موضوعات شخصی خود بپردازید . صادقانه بگوییم به احتمال زیاد او می تواند اوضاع رابهتر از شما اداره کند واگر احساسات مردانگی شما خدشه دار نمی شود اوقادر خواهد بود درپایان سال حسابهای درست ومحکمی به شما ارائه دهد برای اینکه ثابت کند بخوبی بر مخارج نظارت کرده است اوخیلی باهوش ومصمم است وآدمی نیست که درهرموردی زود جا بزند ویا درقبال شما چاپلوسانه فروتنی کند اویک جنگجو است وکاملا مصمم است که حوزه مقدس او خانه تحت تسلط انحصاری او باشد اگر شما دراین مورد به او آزادی تام بدهید وبه قلمرو او تجاوز نکنید نه تنها منبع بیشترین مشاجرات رامسدود کرده ایدبلکه خودتان هم یک نوع آزادی تازه فکری پیدا می کنید که دلیلش دخالت نکردن درباره مسائل مالی کوچک وبی اهمیت است اکنون می توانید تمام اوقات وانرژی فکری خود را به کسب وکارتان اختصاص دهید دربرخی از زنان متولد آذرماه تکیه کردن روی مسایل مالی وکسب وکارعملا منجر به داشتن یک شغل مستقل می شود . اگر زن شما جزو این گروه است ودلش می خواهد شغلش راحفظ کند عاقلانه است که شما موفقیت کنید بسیاری از این زنان شغلی دردستگاه وکسب وکار شوهر خودشان به عهده می گیرند وبطرز اعجاب انگیزی دستورها را خوب انجام می دهند آنها میل دارند سلطه جویی خود را محدود به امور مربوط به خانه وزندگی بکنند.

صفحه نخست
اخبار کرج
شهروندان و مسوولين
فروشگاه اينترنتی

 
راهنمای ۱۱۸
118 استان تهران
تلفن‌های ضروری
اطلاعات اصناف

معرفی شرکت شما
 

اطلاعات شهری
تاريخچه کرج
گردشگاه‌های طبيعی
مکانهای تاريخی
پيش بينی آب و هوای کرج
برنامه سينماها
نقشه حرکت مترو
زمان حرکت مترو از کرج
زمان حرکت مترو از گلشهر
گالری عکس
 
تفريحی
پخش زنده تلويزيونهای ايران
فال حافظ
طالع بينی

تماس با ما
نظر خواهی

 
  کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شبکه اطلاعات شهری کرج ميباشد.
برداشت مطلب با ذکر منبع و لينک به وب سايت بلامانع است.
با حمايت شبکه اينترنت پرديس.